PUNEKERKUES
Si te behesh pjese e ASHP? Ne menyre qe te perfitoni nga trajnimet dhe kurset qe ofron ASHP, gjithashtu nga ofertat e punesimit dhe ndermjetesimit qe ASHP ofron ju duhet te ndiqni keto hapa baze te nevojshme: Me shume...
PUNEDHENES
Cdo biznes, person fizik, juridik, shoqeri apo organizate, i mundesohet nepermjet bashkepunimit me Agjencine Shqiptare te Punesimit te perfitoje punonjes te mirekualifikuar sipas nevojes se tyre specifike. Me shume...
QFP
Qendra e Formimit Profesional prane ASHP ofron kurse trajnimesh dhe kualifikimesh të fushave të ndryshme. Me shume...
Multy Level Marketing
Per te gjithe ata qe kerkojne nje pune te mireshperblyer dhe te ardhura plotesuese. Me shume...
ASHP ne TV Klan